Wat is een lectoraat

Avans Hogeschool is een kennisinstelling en blijft continu nieuwe kennis ontwikkelen voor zowel onderwijs als voor de gehele samenleving. Hiervoor doen lectoren samen met docentonderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Onderzoeksresultaten worden geïmplementeerd in ons onderwijs om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. 

 

Wie zitten er in een lectoraat?

Ieder lectoraat wordt begeleid door een lector. Een lector kun je het beste zien als een “praktijkprofessor”. Deze houdt zich o.a. bezig met het initiëren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, het samenstellen en coördineren van het onderzoeksteam en onderzoeksresultaten vertalen naar het onderwijs en de beroepspraktijk. Daarnaast wordt een lector ondersteund door een kenniskring. Deze wordt gevormd door docenten en enkele afstudeerders. Via de button hier rechts kun je zien wie er daadwerkelijk deel uitmaken van de lectoraten, doe er je voordeel mee.

 

Lectoraten die verbonden zijn aan onze academie:

Bericht categorieën
International Business

Het lectoraat ontwikkelt kennis en tools over duurzaam samenwerken in een internationale context. Daarbij ligt de focus op ‘born globals’, jonge internationaal opererende bedrijven, die effectief samenwerken in duurzame netwerken en allianties.

Lees meer

Productie- en handelsketens worden steeds complexer en internationaler. Naast economische prestaties worden sociaal-ecologische en sociaal-culturele aspecten belangrijker: de maatschappij houdt ondernemers in toenemende mate verantwoordelijk voor de herkomst van hun grondstoffen, de arbeidsomstandigheden en milieu-issues van hun (buitenlandse) toeleveranciers. We noemen dat ketenverantwoordelijkheid. Met maatschappelijk verantwoord inkopen oefenen ondernemers invloed uit op het gedrag van toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu. Lees hier alles over dit lectoraat.

New Marketing

Het lectoraat ontwikkelt kennis voor de marketeer in de 21e eeuw met digitalisering en duurzaamheid als centrale thema’s. Onderzoek richt zich op het prikkelen van duurzame consumentenkeuzes; het gebruik van (big) data; en het betrekken van consumenten bij verduurzaming.

Lees meer

Door het internet staan grote bedrijven directer in contact met consumenten via bijvoorbeeld e-mail en social media. Consumenten hebben ook meer en makkelijker interactie met elkaar en delen bijvoorbeeld online productervaringen en productideeën. Voor MKB-bedrijven bieden social media steeds meer mogelijkheden om laagdrempelig en frequent te adverteren en communiceren. Internet maakt marketing steeds meer onafhankelijk van plaats en tijd. Daardoor gaan ontwikkelingen ook steeds sneller. Lees hier alles over dit lectoraat.

Sustainable Strategy & Innovation

Het lectoraat doet onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking en interactie binnen 3.0 netwerkorganisaties. In het bijzonder kijken we daarbij naar de functie van digitale (social) media.
 

Lees meer

Duurzame ontwikkeling is een autonoom proces in onze maatschappij. Bedrijven en instellingen moeten hun werkwijze, grondstoffen, productieprocessen, businessmodellen en marketing daarop aanpassen. Sterker nog, als ze dat niet doen zal de winstgevendheid uiteindelijk zodanig afnemen, dat ze niet zullen overleven. Dat is de verwachting van de onderzoekers van ons lectoraat. Het is dus bittere noodzaak om duurzaamheid vanuit een strategisch perspectief te benaderen en door te vertalen naar winstgevende businessmodellen. Lees hier alles over dit lectoraat.

Onderzoek naar inzet keurmerken duurzaamheid in toeristische sector i.s.m. lectoraat New Marketing

Het lectoraat New Marketing heeft i.s.m. de NHTV in Breda budget binnengekregen voor het doen van onderzoek naar de inzet […]