Een nieuwe economie met sociaal ondernemers

Een nieuwe economie met sociaal ondernemers

In de nieuwe economie ontpoppen zich sociaal ondernemers die vanuit een passie en gedrevenheid werken aan maatschappelijke vraagstukken. Een economie die vraagt om nieuwe vormen van waardecreatie. Oude waarden, gericht op transactie en het creëren van financiële waarde versus een nieuwe economie, waarbij naast winst ook ecologische, sociale, duurzame waarde hand-in-hand ook worden nagestreefd. Hierbij is sprake van meervoudige waardecreatie.

Uit eerder onderzoek blijkt dat 27% van de sociale ondernemingen het vinden van klanten als grootste obstakel zien voor het vergroten van de maatschappelijke impact.

Dit heeft geleidt tot nader onderzoek naar hoe sociale ondernemingen zich een relevante en onderscheidende positie kunnen verwerven, waardoor consumenten voorkeur wordt gecreëerd en in de tijd exploitatie verzekerd is.

Uit het onderzoek, uitgevoerd binnen het lectoraat, zijn een aantal conclusies te trekken. Zo blijkt de visie van de sociale ondernemer, weggezet vanuit passie en verwoord in een inspirerend, authentiek verhaal, essentieel.

Innoveren wordt niet gezien als doel, maar als middel om meer impact te realiseren met de maatschappelijke missie.
Groei is over het algemeen niet gepland, maar blijkt meer organisch te ontstaan.

Daarnaast bleek het werken in een ecosysteem, waarbij relevante stakeholders en partners dezelfde waarden delen van belang.

Mensen voelen zich aangesproken tot eenzelfde set van waarden, waardoor een community van ‘like minded’ mensen wordt gecreëerd. Hierbij wordt gesproken over het fenomeen volggroepen.

Producten en diensten bleken de dragers te zijn van het verhaal dat verteld wordt. De sociaal ondernemers zijn hierbij gedreven om met producten een ‘system change’ te laten zien. Een nieuw toekomstbeeld voor het maatschappelijke vraagstuk wordt door de producten geschetst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *